CROWDY: NOWA TWARZ CROWDFUNDINGU

Fintech 10 lutego 2020

Szybko rozwijający się w Polsce rynek crowdfundingu zaczyna dostosowywać się do trendów światowych. Od zbiórek na cele charytatywne i realizujących cele społeczne, przechodzi do roli narzędzia wspierającego przedsiębiorców, w tym także w formie pożyczek.

Z social mediów na inwestycyjne salony
Rozwój technologii i mediów społecznościowych inicjuje zmiany w wielu obszarach codziennego życia. Coraz mocniej przenika także do sfery biznesu i inwestowania. Tak właśnie dzieje się z crowdfundingiem, który zyskał popularność w obszarze finansowego wspierania różnego rodzaju inicjatyw społecznych bądź kulturalnych. – Naturalna skłonność do wspomagania przedsięwzięć i projektów, wobec których donatorzy mają pozytywny stosunek emocjonalny, zainicjowała rozwój idei finansowania społecznościowego. Koncepcja ta na świecie szybko została zaadaptowana na grunt komercyjny, łącząc potrzeby przedsiębiorców, poszukujących środków na rozwój swoich projektów, z inwestorami gotowymi angażować posiadany kapitał, w zamian za określone korzyści. W przypadku crowdfundingu udziałowego sprowadzają się one do partycypacji w zyskach lub wzroście wartości finansowanych firm, w przypadku crowdfundingu pożyczkowego na wynagrodzeniu w formie odsetek od użyczonego kapitału. W ten sposób crowdfunding zaczyna spełniać rolę w rozwoju gospodarki, choć na razie na niewielką skalę – powiedział Eryk Lipski, Prezes Crowdy SA. – Na świecie, szczególnie w takich krajach jak Stany Zjednoczone, gdzie rynek kapitałowy jest najbardziej rozwinięty, crowdfunding inwestycyjny zaczyna już być znaczącą alternatywą dla funduszy venture capital i private equity, finansujących firmy znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju. W naszych warunkach ta tendencja jest dopiero we wstępnej fazie, a nasza platforma jest w tej materii jednym z pionierów – dodaje Eryk Lipski.

CROWDY nr 1
Za pośrednictwem platformy prowadzonej przez Crowdy, finansowanie dłużne o łącznej wartości sięgającej prawie 4,5 mln zł pozyskały pierwsze polskie firmy. Obecnie trwają kampanie zbierania funduszy na przedsięwzięcia realizowane przez dwa podmioty, a w przygotowaniu jest akcja finansowania komercyjnego projektu dotyczącego nowatorskiej koncepcji kina, łączącej zalety nowoczesnych technologii z kameralną atmosferą.
– Najczęściej zadawane pytania, które słyszę, to – co daje mi Wasz crowdfunding? I jakie mam zabezpieczenie mojego kapitału? Platformy crowdfundingowe umożliwiają przedsiębiorcom czy firmom przyspieszenie procesu pozyskania kapitału na konkretny cel. Oczywiście jako firma zajmująca się crowdfundingiem współpracujemy z różnymi firmami inwestycyjnymi, z towarzystwami funduszy inwestycyjnych co uwiarygadnia nasze projekty. Dodatkowo każdy projekt przeprowadzany przez nas, jest realnie zabezpieczony. Najbezpieczniejsze jest oczywiście zabezpieczenie hipoteczne, które można bardzo łatwo zweryfikować i ustanowione aktem notarialnym. – opowiedział Eryk Lipski w wywiadzie w Onet 20 stycznia 2020 roku.

 

Eryk Lipski – Prezes Crowdy S.A.
Eryk Lipski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe uzyskane w różnych instytucjach finansowych, włączając w to duże międzynarodowe grupy jak np. BNP Paribas, gdzie w obszarze sprzedaży B2B rozwijał kanał bancassurance. W ramach swojej działalności pełnił również funkcje doradcze dla różnych spółek na rynku kapitałowym. Uzyskał licencję Maklera Papierów Wartościowych wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego.

O firmie
CROWDY jest jedną z pierwszych w Polsce platformą dłużnego crowdfundingu opartego na długu pożyczkowym. Dedykowana jest spółkom działającym w różnych sektorach. Mogą na niej prowadzić swoje kampanie zarówno firmy z branży deweloperskiej, technologicznej, jak również z tradycyjnym usługowo-produkcyjnym modelem biznesowym. Muszą one jednak spełnić warunek, jakim jest przedstawienie właściwych zabezpieczeń zaciąganych pożyczek oraz prognoza finansowa, potwierdzająca możliwość ich spłaty.

Crowdy