CROWDY: Nowy format inwestowania wkracza do portfeli

Fintech 6 grudnia 2019

Spółka akcyjna CROWDY, prowadząca jedną z pierwszych w Polsce platform crowdfundingu pożyczkowego, została utworzona na początku 2019 r. Od kilku lat crowdfunding zmienia swoje oblicze: od społecznościowego wsparcia o charakterze charytatywnym po nowoczesną formę inwestowania pieniędzy.

Inicjatorami powstania CROWDY jest grupa doświadczonych ekspertów z zakresu działalności rynków finansowych i prawa, a jednocześnie pasjonatów nowych technologii, mediów społecznościowych oraz najnowszych trendów w tym zakresie.

„Inspiracją utworzenia platformy było z jednej strony zjawisko dynamicznego rozwoju finansowania społecznościowego, w tym także o charakterze inwestycyjnym na świecie, z drugiej zaś dostrzeżenie szansy na wypełnienie luki w dostępie do małych i średnich firm innowacyjnych w Polsce do kapitału. To także szansa korzystnego zaangażowania kapitału we wsparcie dobrze rokujących przedsiębiorstw, z możliwością osiągnięcia realnej korzyści finansowej. Dla każdego zarówno z małym jak i dużym kapitałem.” – powiedział Eryk Lipski – Prezes Crowdy S.A.

Pożyczkodawcy, za pośrednictwem platformy wybierają interesującą ich spółkę, a następnie po zapoznaniu się z warunkami udzielenia pożyczki i zabezpieczeniami jej spłaty, określają kwotę, którą chcą pożyczyć i wpłacają pożyczkę bezpośrednio na rachunek spółki będącej pożyczkobiorcą, a więc od samego początku znają wszystkie warunki udzielenia i zwrotu pożyczki. Promowane na platformie CROWDY pożyczki zaciągane są na maksimum 2-3 lata. Zyski, wynikające z ustalonego, stałego oprocentowania, wypłacane są kwartalnie. W celu zabezpieczenia interesu osób inwestujących, wszystkie pożyczki zabezpieczone są czy to za pomocą hipoteki, egzekucji z aktu notarialnego, weksla czy też przepływów pieniężnych i wierzytelności. Przy każdej z kampanii ustanawiany jest Administrator Zabezpieczeń (zazwyczaj CROWDY), który w interesie pożyczkodawców czuwa nad właściwym wykonywaniem umowy i w przypadku pojawienia się najmniejszego niebezpieczeństwa reaguje
i w razie potrzeby dochodzi należności ze wspomnianych zabezpieczeń w imieniu pożyczkodawców.

Głównym celem było maksymalne uproszczenie i skrócenie drogi pożyczkodawca-przedsiębiorca poszukujący kapitału. Koncepcja platformy crowdfundingowej stanowi alternatywę dla mocno sformalizowanych procedur finansowania przez banki oraz instrumenty finansowe dostępne na rynku kapitałowym. Instytucja odpowiednio zabezpieczonej pożyczki w formie umowy zawieranej bezpośrednio między przedsiębiorcą a pożyczkobiorcą jest najbardziej naturalną formą kontaktów.

„Działalności platformy opiera się na nowoczesnych technologiach. Dziś jest boom na łączenie branży finansowej i technologicznej. Mamy erę fintechów i neobanków, które wykorzystują zdobycze technologiczne w celu dostarczenia wartości dodanych do tradycyjnych modeli biznesowych. Dzięki temu wiele usług finansowych jest łatwo dostępne: o każdej porze, z każdego miejsca.” – podkreśla Artur Granicki, Przewodniczący Rady Nadzorczej Crowdy S.A.

Działalność platformy służy efektywnemu kojarzeniu obu stron, oferując skuteczne narzędzia informatyczne oraz obsługę informacyjną PR i marketingową. Konieczne jest podkreślenie , że CROWDY bardzo szczegółowo weryfikuje, analizuje i dokonuje przeglądu projektów, które mają zaistnieć na platformie, aby upewnić się że wszystkie informacje umieszczone na platformie są zgodne z prawdą i realiami biznesowymi danej branży, a także czytelnie i jasno opisane.

Do tej pory za pośrednictwem Crowdy finansowanie o łącznej wartości 4,23 mln zł pozyskały trzy projekty. W przygotowaniu znajdują się kolejne trzy przedsięwzięcia o łącznej planowanej wartości 9,2 mln zł, których kampanie powinny rozpocząć się na przełomie roku.

 

Kluczowe osoby

Eryk Lipski – Prezes Crowdy S.A.
Eryk Lipski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe uzyskane w różnych instytucjach finansowych, włączając w to duże międzynarodowe grupy jak np. BNP Paribas, gdzie w obszarze sprzedaży B2B rozwijał kanał bancassurance. W ramach swojej działalności pełnił również funkcje doradcze dla różnych spółek na rynku kapitałowym. Uzyskał licencję Maklera Papierów Wartościowych wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Artur Granicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej Crowdy SA
Artur Granicki jest radcą prawnym, ekspertem w dziedzinie prawa rynku kapitałowego oraz prawa nowych technologii. Obecnie pełni funkcję Counsel w Kancelarii Wardyński i Wspólnicy, gdzie odpowiada za praktykę Fintech. Do kwietnia 2019 r. pełnił stanowisko Dyrektora Departamentu Innowacji Finansowych (Fintech) w Komisji Nadzoru Finansowego. Jest mentorem i doradcą wielu startupów z branży Fintech i nie tylko. Pełni rolę mentora startupów i doradcy w wielu akceleratorach. Jest współzałożycielem i członkiem Rady Programowej Fundacji Startup Poland oraz członkiem kapituły przyznającej nagrody Auler przyznawane przez Aulę Polską dla najlepszych startupów w danym roku. Z rekomendacji Ministerstwa Finansów został członkiem Europejskiej Specjalnej Grupy do spraw opracowania założeń Unii Rynków Kapitałowych. Uczestniczył również w konsultacjach związanych z przyjęciem Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego w Ministerstwie Finansów oraz jest członkiem grupy konsultacyjnej do spraw blockchain i nowych technologii przy Ministerstwie Cyfryzacji. Artur Granicki jest również współautorem ustawy o Prostej Spółce Akcyjnej oraz wielu publikacji z zakresu rynku kapitałowego oraz prawa nowych technologii.

 

O firmie

CROWDY jest jedną z pierwszych w Polsce platformą dłużnego crowdfundingu opartego na długu pożyczkowym. Dedykowana jest spółkom działającym w różnych sektorach. Mogą na niej prowadzić swoje kampanie zarówno firmy z branży deweloperskiej, technologicznej, jak również z tradycyjnym usługowo-produkcyjnym modelem biznesowym. Muszą one jednak spełnić warunek, jakim jest przedstawienie właściwych zabezpieczeń zaciąganych pożyczek oraz prognoza finansowa, potwierdzająca możliwość ich spłaty.

Crowdy