Dla akcjonariuszy

Piąte wezwanie Akcjonariuszy CRWODY S. A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji z dnia 16.12.2020.

Zarząd CROWDY S. A. (dalej: „Emitent” Spółka”) działając na podstawie art. 16 Ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.) wzywa wszystkich Akcjonariuszy posiadających akcje CROWDY S. A. w formie akcji papierowej do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu przeprowadzenia ich dematerializacji, która dokonana zostanie poprzez rejestrację akcji w Q Securities S.A.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy Placu Zbawiciela 2/9,  00-573 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 17:00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest piątym spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

 

Czwarte wezwanie Akcjonariuszy CRWODY S. A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji z dnia 02.12.2020.

Zarząd CROWDY S. A. (dalej: „Emitent” Spółka”) działając na podstawie art. 16 Ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.) wzywa wszystkich Akcjonariuszy posiadających akcje CROWDY S. A. w formie akcji papierowej do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu przeprowadzenia ich dematerializacji, która dokonana zostanie poprzez rejestrację akcji w Q Securities S.A.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy Placu Zbawiciela 2/9,  00-573 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 17:00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest czwartym spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

 

Trzecie wezwanie Akcjonariuszy CROWDY S. A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji z dnia 18.11.2020.

Zarząd CROWDY S. A. (dalej: „Emitent” Spółka”) działając na podstawie art. 16 Ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.) wzywa wszystkich Akcjonariuszy posiadających akcje CROWDY S. A. w formie akcji papierowej do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu przeprowadzenia ich dematerializacji, która dokonana zostanie poprzez rejestrację akcji w Q Securities S.A.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy Placu Zbawiciela 2/9, 00-573 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 17:00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

 

Drugie wezwanie Akcjonariuszy CROWDY S. A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji z dnia 30.09.2020.

Zarząd CROWDY S. A. (dalej: „Emitent” Spółka”) działając na podstawie art. 16 Ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.) wzywa wszystkich Akcjonariuszy posiadających akcje CROWDY S. A. w formie akcji papierowej do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu przeprowadzenia ich dematerializacji, która dokonana zostanie poprzez rejestrację akcji w Q Securities S.A.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy Placu Zbawiciela 2/9, 00-573 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 17:00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

 

Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy CROWDY S. A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji z dnia 14.09.2020.

Zarząd CROWDY S. A. (dalej: „Emitent” Spółka”) działając na podstawie art. 16 Ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.) wzywa wszystkich Akcjonariuszy posiadających akcje CROWDY S. A. w formie akcji papierowej do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu przeprowadzenia ich dematerializacji, która dokonana zostanie poprzez rejestrację akcji w Q Securities S.A.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy Placu Zbawiciela 2/9, 00-573 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 17:00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.