Jak znaleźć pieniądze w Internecie

Fintech 27 lutego 2020

O możliwościach wykorzystania crowdfundingu w pozyskiwaniu finansowania dla firm rozmawiamy z Erykiem Lipskim, prezesem Crowdy SA.

Czym są platfomy crowdfundingowe? W jaki sposób się finansują, czy są bezpieczne?

Platformy crowdfundingowe umożliwiają przedsiębiorcom poszukującym kapitału na swoją działalność i jej rozwój kontakt z inwestorami gotowymi ten kapitał udostępnić w formie inwestycji lub, jak w przypadku Crowdy, pożyczki z odpowiednim oprocentowaniem. Platformy wspomagają także przedsiębiorców w kwestiach przygotowania oferty i przeprowadzenia kampanii marketingowej. Udostępniają swoją infrastrukturę informatyczną. Źródłem przychodów platformy jest wynagrodzenie za tego typu usługi. Firmy i inwestorzy zawierają umowy bezpośrednio między sobą. Rola platformy sprowadza się do skanalizowania procesu poszukiwania finansowania i wsparcia informatycznego oraz marketingowego tego procesu

Rozumiem, że adresatem usług takich platform są firmy. Jakie firmy mogą z nich korzystać i w jakiej sytuacji?

Są to firmy o zróżnicowanym profilu. Współpracowaliśmy zarówno ze spółkami z bogatą historią działalności, jak i nowo powstałymi przedsięwzięciami, za którymi stoją osoby, które zrealizowały już wiele różnych projektów oraz posiadają mocne aktywa mogące ustanowić zabezpieczenie pożyczki. Co do sytuacji, to tutaj znowu może wystąpić scenariusz, w którym spółka potrzebuje na przykład od 2 do 4 milionów złotych na zrealizowanie lub dokończenie jakiegoś projektu nieruchomościowego bądź też prowadząc duże przedsięwzięcie posiada już linię kredytową w banku oraz/lub finansowanie od innej instytucji finansowej, ale potrzebuje jeszcze dodatkowych środków i takim kolejnym źródłem może być właśnie platforma. W przypadku firm, które zwiększają skalę działalności, zwykle finansowanie bankowe nie zapewnia kredytowania całości przedsięwzięcia, a w takiej sytuacji crowdfunding spełnia rolę uzupełniającą.

Przedsiębiorcy mogą zaciągać pożyczki na tego rodzaju platformach korzystając z dostępu do social mediów. Jakie to są pożyczki i jakie są warunki finansowania?

Pożyczki zaciągane są w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. Kwoty wahają się z reguły od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych. Oprocentowanie jest zależne od indywidualnej sytuacji pożyczkobiorcy, ale najczęściej sięga od 7 do 9 proc. w skali rocznej. Natomiast oprocentowanie wypłacane jest najczęściej kwartalnie. Co istotne, wszystkie pożyczki są zabezpieczane w sposób adekwatny do modelu działania pożyczkobiorcy i skali ryzyka.

Możliwe jest prowadzenie dzięki crowdfundingowi także kampanii sprzedażowych. Jak to się odbywa w praktyce, ile kosztuje i za co płaci firma?

Akurat Crowdy nie prowadzi kampanii sprzedażowych w rozumieniu produktów i usług danej firmy. Platforma skupia się na umożliwieniu dotarcia podmiotów poszukujących kapitału do potencjalnych inwestorów, udostępniając wspólną przestrzeń do komunikacji w ramach prostej i intuicyjnej platformy.

 

Eryk Lipski – Prezes Crowdy S.A.
Eryk Lipski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe uzyskane w różnych instytucjach finansowych, włączając w to duże międzynarodowe grupy jak np. BNP Paribas, gdzie w obszarze sprzedaży B2B rozwijał kanał bancassurance. W ramach swojej działalności pełnił również funkcje doradcze dla różnych spółek na rynku kapitałowym. Uzyskał licencję Maklera Papierów Wartościowych wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego.

O firmie
CROWDY jest jedną z pierwszych w Polsce platformą dłużnego crowdfundingu opartego na długu pożyczkowym. Dedykowana jest spółkom działającym w różnych sektorach. Mogą na niej prowadzić swoje kampanie zarówno firmy z branży deweloperskiej, technologicznej, jak również z tradycyjnym usługowo-produkcyjnym modelem biznesowym. Muszą one jednak spełnić warunek, jakim jest przedstawienie właściwych zabezpieczeń zaciąganych pożyczek oraz prognoza finansowa, potwierdzająca możliwość ich spłaty.

Crowdy