Kim
Jesteśmy?

  • Celem platformy Crowdy jest realizowanie działań z zakresu promocji prowadzonych na niej kampanii pożyczkowych poprzez prezentację przedsięwzięć, w których potencjalni inwestorzy mogą ulokować swoje fundusze w formie pożyczki.
  • Powstała, aby zapewnić osobom chcącym aktywnie inwestować swoje środki, uniwersalny i intuicyjny kanał informacyjny o podmiotach szukających finansowania dłużnego. Wszystkie prezentowane na niej projekty muszą spełniać podstawowe warunki. Należą do nich między innymi właściwe zabezpieczenie pożyczki, klarowny przekaz o zasadach jej zaciągania i spłaty oraz przejrzysta informacja o działalności i sytuacji finansowej podmiotu szukającego finansowania.
  • Inwestorzy od samego początku znają wszystkie warunki lokowania swoich środków. Promowane na platformie Crowdy pożyczki zaciągane są na maksimum dwa- trzy lata. Zyski wynikające z ustalonego stałego oprocentowania wypłacane są kwartalnie. W celu zabezpieczenia interesu osób inwestujących, wszystkie pożyczki zabezpieczone są czy to za pomocą hipoteki, egzekucji z aktu notarialnego, weksla czy też przepływów pieniężnych i wierzytelności. Przy każdej z emisji pożyczek ustanawiany jest Administrator Zabezpieczeń, który czuwa nad właściwym wykonywaniem umowy. W przypadku pojawienia się najmniejszego niebezpieczeństwa reaguje i w razie potrzeby dochodzi należności ze wspomnianych zabezpieczeń w imieniu inwestorów.
  • Przed publikacją kampanii na platformie, każdy szczegół oferty jest sprawdzany i analizowany przez zespół Crowdy. Weryfikowana jest autentyczność prezentowanych informacji i danych oraz poprawność przygotowania dokumentów. Platforma Crowdy nie przeprowadza jednak analiz inwestycyjnych projektów, nie świadczy usług z zakresu doradztwa inwestycyjnego, ani nie gwarantuje osiągnięcia zysku. Za wszystkie informacje o projektach, umieszczanych na platformie Crowdy, pełną i wyłączną odpowiedzialność ponoszą pożyczkobiorcy.
  • Platforma Crowdy umożliwia zapoznanie się z informacjami o przedsięwzięciach szukających finansowania. Potencjalny inwestor, po dokonaniu spokojnej analizy, może ulokować swoje nadwyżki finansowe, już od kwoty 10000 zł, w krótkookresowe, zabezpieczone pożyczki. Poprzez inwestowanie niewielkich sum buduje własny portfel pożyczkowy, co umożliwia mu regularne zarabianie na oprocentowaniu od udzielonych pożyczek.

Zarząd

Rada nadzorcza