O nas

Crowdy jest pierwszą w Polsce platformą dłużnego crowdfundingu opartego na długu (obligacyjnym lub pożyczkowym). Dzięki platformie emitenci/pożyczkobiorcy mogą promować prowadzone przez siebie emisje publiczne obligacji lub oferty zaciągnięcia pożyczek, a inwestorzy regularnie zarabiać na swoich inwestycjach, poprzez inwestowanie w krótkookresowe i zabezpieczonych obligacje lub pożyczki. Przed dopuszczeniem kampanii do platformy, każda informacja zamieszczona przez Projektodawcę jest szczegółowo analizowana przez zespół platformy w zakresie prawdziwości informacji zamieszczonych na stronie.

 

3 037 000 zł Łączna wartość zebranych środków przez Emitentów

Platforma nie dokonuje jednak analizy inwestycyjnej zamieszczonych kampanii, ani nie świadczy doradztwa inwestycyjnego. Platforma nie bierze również odpowiedzialności za działalność Projektodawcy oraz nie gwarantuje osiągnięcie celu inwestycyjnego lub zwrotu z inwestycji. Za wszystkie informacje dotyczące emisji papierów wartościowych zamieszczone na platformie pełną i wyłączną odpowiedzialność ponoszą emitenci.

Celem działalności Platformy jest prowadzenie działalności w zakresie PR oraz promocyjnej zgodnie z przepisami o prowadzeniu akcji promocyjnych dla publicznych emisji papierów wartościowych lub publicznych ofert pożyczek, wśród potencjalnych inwestorów. Założeniem platformy nie jest promowanie konkretnych ofert publicznych lub konkretnych emitentów ale zapewnienie inwestorom jednej dużej i intuicyjnej dla nich platformy informacyjnej na której zamieszczane będą oferty publiczne odpowiedniej jakości.

Nie przegap nowych emisji

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.) o treści marketingowej pochodzących od Crowdy S.A., w szczególności Newslettera

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Crowdy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907, z późn. zm.)