OKIEM EKSPERTA CROWDY: POŻYCZKOWY SPOSÓB NA INFLANCJĘ

Finanse 4 lutego 2020

Początek roku przynosi nasilenie napięcia geopolitycznego na świecie oraz dynamiczny wzrost inflacji w Polsce. Te dwa zjawiska mają istotne konsekwencje dla posiadaczy kapitału.

Trudny 2020
Amerykański atak na irańskiego generała Kasema Sulejmaniego, odwetowe zbombardowanie bazy USA w Iraku oraz zestrzelenie ukraińskiego samolotu pasażerskiego w Iranie, spowodowały sporo zamieszania na światowych rynkach finansowych. Przede wszystkim jednak pokazały, jak duże są na świecie napięcia polityczne i jak znaczne ryzyko wiąże się z inwestowaniem na giełdzie. Choć na razie na warszawskim parkiecie indeksy idą w górę, to jednak nie brakuje lokalnych czynników ryzyka, związanych z poszczególnymi spółkami czy całymi branżami. Najnowszy przykład to mocny spadek notowań bardzo popularnych wśród inwestorów akcji CD Projektu, po informacji o opóźnieniu premiery nowej gry, czy kontynuacja przeceny firm energetycznych oraz części banków. Do giełdowych inwestycji nie zachęca też perspektywa spowolnienia w polskiej gospodarce.
Z drugiej strony, mamy do czynienia z nasileniem zjawisk inflacyjnych, niekorzystnie wpływających na oszczędności i uszczuplających realną wartość kapitału. W tych warunkach naturalne wydaje się poszukiwanie przez inwestorów takich instrumentów finansowych, które zapewniają nie tylko ochronę przed inflacją, ale też satysfakcjonujący poziom zysku. Według danych GUS, w grudniu ubiegłego roku inflacja podskoczyła do 3,4 proc., osiągając poziom najwyższy od prawie siedmiu lat. Prognozy ekonomistów wskazują, że tempo wzrostu cen może jeszcze przyspieszyć nawet do 4-4,5 proc. i utrzymać się przez kilka miesięcy. Powrotu inflacji poniżej 2 proc. możemy spodziewać się zaś dopiero w perspektywie kilku lat. Tymczasem średnie oprocentowanie najbardziej bezpiecznych lokat bankowych sięga zaledwie 1,4 proc., a odsetki od obligacji skarbowych wynoszą od 1,5 do 2,7 proc., co po odliczeniu podatku sprawia, że realna wartość oszczędności lokowanych w ten sposób obniży się. Przed inflacją chronią jedynie i to z opóźnieniem, obligacje 4 i 10 letnie, a więc wymagające zamrożenia kapitału na dłuższy czas. Ceny nieruchomości, czyli cieszącej się od kilku lat rosnącą popularnością inwestycji, poszły w górę już tak mocno, że kolejne zakupy dają coraz bardziej niepewną perspektywę zarobku, także w przypadku najmu.

Inwestycyjna szansa
W tej sytuacji interesującą alternatywą może być wykorzystanie rozwijającej się coraz bardziej dynamicznie idei crowdfundingu pożyczkowego, czyli finansowania ciekawych projektów i firm, w zamian za atrakcyjne, wynoszące 7-8 proc. oprocentowanie. To forma znacznie mniej sformalizowana niż popularne w poprzednich latach obligacje firm, których dostępność dla inwestorów indywidualnych stała się jeszcze mocniej ograniczona wskutek regulacji mających na celu zapobieganie ewentualnym nadużyciom. W praktyce restrykcyjne przepisy nie chronią lepiej przed ryzykiem, a stają się barierą dla większości posiadaczy kapitału. Crowdfunding pożyczkowy jest formułą znacznie mniej sformalizowaną, a jednocześnie dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi zabezpieczających, zapewniającą wysoki stopień bezpieczeństwa kapitału.

Eryk Lipski – Prezes Crowdy S.A.
Eryk Lipski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe uzyskane w różnych instytucjach finansowych, włączając w to duże międzynarodowe grupy jak np. BNP Paribas, gdzie w obszarze sprzedaży B2B rozwijał kanał bancassurance. W ramach swojej działalności pełnił również funkcje doradcze dla różnych spółek na rynku kapitałowym. Uzyskał licencję Maklera Papierów Wartościowych wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego.

O firmie
CROWDY jest jedną z pierwszych w Polsce platformą dłużnego crowdfundingu opartego na długu pożyczkowym. Dedykowana jest spółkom działającym w różnych sektorach. Mogą na niej prowadzić swoje kampanie zarówno firmy z branży deweloperskiej, technologicznej, jak również z tradycyjnym usługowo-produkcyjnym modelem biznesowym. Muszą one jednak spełnić warunek, jakim jest przedstawienie właściwych zabezpieczeń zaciąganych pożyczek oraz prognoza finansowa, potwierdzająca możliwość ich spłaty.

Crowdy