Zapraszamy
do kontaktu

ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
KRS: 0000767433 Sąd Rejonowy dla Miasta st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP: 7010895634
Kapitał zakładowy: 100 000 PLN