Zapraszamy
do kontaktu

ul. J. Sobieskiego 104
00-764 Warszawa
KRS: 0000767433 Sąd Rejonowy dla Miasta st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP: 7010895634
Kapitał zakładowy: 100 000 PLN